Eldsberga_sotaren_transparent


Bestiktningspriser ink moms:

Eldstadsbesiktning enligt PBL 1495 kr
För- och slutbesiktning 1700 kr
Överlåtelsebesiktning av eldstäder vid husförsäljning faktureras per timme.
Framtagning av lämplig rökkanal för installation av eldstad faktureras per timme.
Vi utför Skorstens- och imkanals besiktningar i Halmstad, Laholm och Hylte kommun.